Imprint
Wie zit erachter?

 

 

Informatie volgens § 5 TMG:

Dry Goods Ltd.
St.-Toeniser Strasse 149
47804 Krefeld
Duitsland

Vertegenwoordigd door:

Christof Brass, Oliver Sons

Contact:

Telefoon: 0049 2151 1508074
E-mail: kontakt@drygoods.de

Inschrijving in het handelsregister:

Inschrijving in het handelsregister: Lokale rechtbank Krefeld, Duitsland
Registratienummer: HRB 10785

Verkoopbelasting ID:

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27 a omzetbelastingwet:
DE 244555477

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV:

Dry Goods Ltd.
Christof Brass
St.-Toeniser Strasse 149
47804 Krefeld
Duitsland

Geschillenbeslechting

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) en de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen externe informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een concrete inbreuk. Indien wij kennis nemen van een dergelijke inbreuk, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concreet bewijs van een wetsovertreding niet redelijk. Indien wij kennis nemen van een overtreding, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder is de inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis nemen van een inbreuk, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.